101 Ekranlama İpucu ve Püf Noktası

101 adet ekranlama ipucu ve püf noktası üç seviyeye bölünmüştür

Example of the different levels in shielding in an electronics enclosure
Bir elektronik muhafazada kalkanlamanın farklı seviyelerine örnek

Ekranlama Prensipleri

 Ekranlamanın temel prensibi, korumak istediğiniz nesneyi tamamen kuşatan iletken bir katman yaratmaktır. Michael Faraday tarafından icat edilmiştir ve sistem Faraday Kafesi olarak bilinir.


  İdeal olarak, koruyucu katman, kesintisiz olarak kaynak veya lehimleme yoluyla bağlanan iletken tabakalar veya metal katmanlarından oluşacaktır. Kullanılan malzemeler arasında iletkenlik farkı olmadığında kalkan mükemmel sonuç verir. 30 MHz'in altındaki frekanslarla uğraşırken, metal kalınlığı koruma etkinliğini etkileyecektir. Plastik muhafazalar için bir dizi koruyucu yöntem de sunmaktayız. Muhafaza kutularında boşlukların olmaması gerçekçi bir tavır değildir, zira Faraday kafesi zaman zaman açılmak zorunda kalacak ve böylece elektronik, ekipman ya da insanlar başka yere taşıma durumunda kalınacaktır. Ayrıca ekranlar, havalandırma, soğutma, güç kaynağı, sinyaller vb için de açıklıklar gereklidir.


Ekranlama her iki yönde de çalışır, (Şekil. 3.1) korumalı oda içindeki öğeler dış etkilerden korunur ve bunun tersi de geçerlidir. Sağdaki resme bakınız.


Figure 3.1 : Shielding works in both directions
Şekil 3.1 : Ekranlama her iki yönde de çalışır

Kafes kalitesi, kafesin içindeki ve kafesin dışındaki alan kuvvetinin Volt / metre (V / m) cinsinden oranı olarak ifade edilir.


Alan kuvvet rakamlarını bir logaritmik ölçekte sunmak yaygın bir uygulamadır.


İndirgeme, Hz cinsinden frekansa bağlıdır. Her frekans, metre cinsinden bir dalga boyuna sahiptir. Örneğin 100 MHz = 100.000 Hz = 3 metre. Daha iyi bir açıklama için, sağdaki tabloya bakın (Şekil 6.1).


40 dB Alan gücünün 100 kat azaltılması
60 dB 1000 defa
80 dB 10.000 defa
100 dB 100.000 defa
120 dB 1 million defa
140 dB Ölçmek çok zordur ve yalnızca bilimsel uygulamalarda kullanılır

Dalgalar

Dalga, elektrik alanı ve manyetik alanların birleşimidir. Elektromanyetik dalga, elektrik akımına (Amper) bağlı bir manyetik kısımdan ve elektrik voltajına (Volt) bağlı olarak bir elektrik kesitinden oluşur (Şekil 7.1). Kaynak yakınında (manyetik alan) hakimdir. Daha büyük bir mesafede elektrikli parça ve manyetik parça sabit bir oranda (uzak alan) bulunur.


Wavelength vs. Frequency
Şekil 7.1 : Dalgaboyu ve frekans

Malzeme kalınlığı hangi frekansların kafese girip çıkmasına engel olacağını belirler. 10 kHz gibi düşük frekanslar (genellikle alan / manyetik alanlar) için, 80 dB'lik bir azalma elde etmek için 6 mm'lik yumuşak bir çelik tabaka gerekir, ancak 30 MHz'lik bir frekans, sadece 0.03 mm kalınlığında bir bakır folyo ile korunabilir. GHz alanında daha yüksek frekanslar için, kullanılan koruyucu malzemenin mekanik mukavemeti genellikle kalkan kalınlığını belirtir.


Manyetik alanın baskın olduğu çok düşük frekanslar ve DC için, kalın tabakaların yanı sıra Mu-metal ve Mu-ferro alaşımları gibi özel malzemeler de gereklidir. Buna ek olarak, yeterli ekranlama performansı elde etmek için çok katmanlı kombinasyonlar gereklidir. Lütfen mühendislerimize danışın.


10  Bir kablo, kalkanla tamamen bağlantılı olmayan bir kalkanı geçtiğinde, anten gibi çalışır ve kafesin ekranlama performansını düşürür. Bu, özellikle daha yüksek frekanslarda geçerlidir (Şekil 10.1).


Figure 10.1 : Wires penetrates a shieldFigure 10.1 : Wires penetrates a shield
Şekil 10.1 : Koruyucuya nüfuz eden teller

Neden EMI koruması için Faraday kafesi ilkesi gerekir?

11  EMI korumanın uygulanması gereken durumlar

 • Bir ürün, ürünlerin dokunulmazlığını ve uyumluluğunu düzenleyen CE veya FCC gibi hükümet standartlarını karşılamak zorunda olduğunda
 • Düzenlemeler, günlük uygulamaların gerekliliklerini kapsamamaktadır (örn. Tıbbi aletler, 15 cm'de kullanılırken 3 metrelik bir mesafede test edilmektedir)
 • Askeri kullanım için ek güvenlik gereklidir. Örn. EMP için (elektromanyetik darbeler) (şekil 11.1)
 • TEMPEST gereksinimleri için daha fazla koruma kalkanı oluşturmak istemektedir; böylece casusluk riski yoktur - bkz. https://en.wikipedia.org/wiki/Tempest_(codename)
 • Hassas aletler veya ekipman, parazit veya zararlı frekanslardan korunmalıdır.
 • Dengeler ve benzin dağıtım malzemeleri gibi hassas ölçme ve ağırlık ekipmanlarının kurallarına uyulmalıdır.

Figure 11.1 : Safety for military use, e.g. for EMP
Şekil 11.1: Askeri kullanım için güvenlik, örn. EMP için

12  Ekranlama ile ilgili diğer hususlar

 • ESD (elektrostatik deşarj) ile ilgili düzenlemeler (şekil 12.1)
 • ATEX ile ilgili düzenlemeler (patlama güvenliği) (şekil 12.1)
 • Yıldırımdan Korunma / EMP / HEMP / NEMP Kıvılcımların kısa devre koruması / önlenmesi (Şekil 12.1)
 • Kıvılcımların kısa devre koruması / önlenmesi (Şekil 12.1)
Figure 12.1 : Other aspects related to shielding
Şekil 12.1: Ekranlama ile ilgili diğer hususlar

13  RFID (Radio Frequency Identification - Radyo Frekansı Tanımlama) gibi tanımlama sistemleri, RFID'nin istasyonlar ile temasa girmesini engeller. Bazı frekans aralıkları, düşük frekanslar daha uzun mesafeler içindir.

 • 125 kHz (Low Frequency, LF),
 • 13,56 MHz (High Frequency, HF),
 • 860 to 950 MHz (Ultra High Frequency, UHF),
 • 2,45 GHz (Microwave, MW).

14  Tıbbi / kişisel koruma Belirli frekansların ekranlanması, yüksek radyasyon seviyelerinin neden olduğu hastalığı önleyebilir. Bu amaçla giysi, şapka, eldiven, çorap, uyku tulumu, çadır gibi kişisel korunma ürünleri mevcuttur.


En iyi EMI korumasını nasıl oluştururum?

15  Genel olarak, daha fazla katman veya bölgeden oluşan bir kalkan, 1 yüksek performanslı katmandan yapılmış bir kalkanlamadan daha ucuzdur.     3 ayrı düzey oluşturulabilir:
LEVEL I  PCB üzerindeki bileşen bir kutu tarafından korunur. Kaynakta ekranlama (Şekil 15.1).
LEVEL II  Tüm PCB folyo, sargılar veya bir kutu (Şekil 15.2) veya PCB ile korunur ve ona bağlı tüm kablolar ekranlı kutunun içindedir.
LEVEL III  Ya da dış muhafaza da ekranlanmıştır (Şekil 15.3).


Figure 15.1 : Shielding at the source
Şekil 15.1: Kaynakta ekranlama
Figure 15.2 : Shielding the entire PCB
Şekil 15.2: Tüm PCB'yi korumak
Figure 15.3 : Shielding in three levels, see chapters 16 - 24
Şekil 15.3: Üç seviyede ekranlama, bkz. ipucu 16-24

Kaynakta kalkanlama

LEVEL I 16  Kaynak
Kaynaktaki ekranlama genellikle en uygun maliyetli çözümdür. Genel olarak, istenmeyen radyasyon kaynağı, PCB üzerindeki bir veya daha fazla bileşen veya bağlantı ile üretilebilir. Bir ekranlama kanalı uygulandığında, doğrudan kaynakta azaltılacaktır.


LEVEL I 17  Klips montajı
Koruma kutuları, çeşitli boyutlarda gelen SMD klipsleri ile PCB üzerine monte edilir. Reflow dan sonra, kutu (duvarlar takılı bir kapak) klipslerin içine yerleştirilir ve daha sonra ayarlamalar için çıkarılabilir. (şekil 17.1)


Figure 17.1 : SMD clip for mounting PCB shielding cans
Şekil 17.1: PCB korumalı kutuları monte etmek için SMD klips

LEVEL I 18  Pin montajı
Doğrudan PCB'ye lehimlenebilen entegre pimli delikler veya kapaklar için iğneli sistemler (Şekil 18.1) vardır.


Figure 18.1 : Pin mounting used to mount PCB shielding cans
Şekil 18.1: PCB korumalı kutuları monte etmek için kullanılan pim montajı

LEVEL I 19  Ekranlama düzeni
PCB üzerindeki parçalarla (Şekil 19.1) kısa devrelerin önlenmesi için kapakta veya adımlarda soğutma delikleri yapılabilir. Kapaklar aynı zamanda PCB'de sabit bir kısımdan (çit) ve bu çitin üzerine tutturulmuş ayrı bir kapaktan (Şekil 19.2 ve 19.3) oluşabilir.


Figure 19.1 : Example of a shield layout with holes and openings for cables
Şekil 19.1: Kablo delikleri ve açıklıkları olan bir ekranlama planı örneği.
Figure 19.2 : Fixed part on the PCB (2. fence) and a separate cover (1)
Şekil 19.2: PCB üzerindeki sabit parça (2. çit) ve ayrı bir kapak (1)
Figure 19.3 : Fixed part (fence) with a to the housing sticked foam/foil cover
Şekil 19.3: Gövde yapışkanlı köpük / folyo kapağı ile sabit kısım (çit)

LEVEL II 20  Tüm PCB'nin örtülmesi
Başka bir seçenek koruyucu malzemede tüm PCB'yi korumaktır. Bu, ya tam bir şekilde doğru şekle göre özel yapılmış küçük bir gövde vasıtasıyla ya da basitçe PCB etrafına malzeme sarmalayarak ya da yapıştırarak sağlanabilir. Uygun şekilde kesilen folyo, tekstil, streç malzeme ve sargı sarmalların uygulanması kolaydır. Kısa devrelerin önlenmesi her zaman önem taşıdığından, tüm malzemeler yalıtım tabakaları ile korunabilir.


Kablo ekranlaması

LEVEL II 21  Kablo Ekranlama
PCB kaplandıktan sonra, bağlı kablolar da ekranlanabilir (Şekil 21.1). Kablolar uzadıkça, düşük frekansları yayma potansiyeli artar. Muhafazanın içinde bir telin korunması da ses köprüsünü önleyecek ve ana muhafazayı bir boşluk gibi hareket ettirecek, böylece radyasyonu yükseltecektir. Bunu önlemek için muhafaza EM absorpsiyon maddesi ile (kısmen) laminatlanabilir.


Figure 21.1 : Flat cables, round cables, bundles of cables and branches can be shielded
Şekil 21.1: Düz kablolar, yuvarlak kablolar, kabloların ve dalların demetleri ekranlanabilir

LEVEL II 22  Yuvarlak ve düz kablolar için her türlü kablo ekranlanabilmesi için kılıf, sargı, boru ve tekstür kalkanları üretiyoruz (Şekil 21.1). Bazı kablo ekranlarının her iki uca da topraklanması gerekir, ancak ortak modda olan akımları önlemek için genellikle sadece bir ucunda topraklanması en iyisidir.


LEVEL III 23  Muhafazalar yani raf, kutu muhafaza, metalize kutu ve Faraday kafesi, tüm sistemin ana kapağı ve ayrıca dış dünyayla olan bağlantıyı sağlıyorlar. Muhafazalar, ekranlar, güç ve sinyal hatları girişi ve soğutma havalandırma delikleri ile donatılmıştır. Daha fazla bilgi için bu makalenin başındaki makaleye bakınız.


LEVEL III 24  Bir Faraday kafesinin etkinliğini azaltabilen unsurlar

 • LEVEL III Görünüşteki gibi bir durumda (Şekil. 24.1) 26 / 32
 • LEVEL III  Kapılar  45
 • LEVEL III  Giren elemanlar  10 , 63 / 69
 • LEVEL III  Şeffaf görüntü ekranları  70 / 74
 • LEVEL III  Havalandırma panelleri  79
 • LEVEL III  Enerji kabloları  64 / 69
 • LEVEL III  Alçak gerilim, sinyal kabloları  65
 • LEVEL III  Sıvı, hava ve ısı amaçlı borular (şekil. 24.2) 64 / 69
 • LEVEL III Optik kablolar 64 / 69

Figure 24.1 : Note that the pressing force on the panels of the housing is not too large.
Şekil 24.1: Muhafazanın panellerindeki baskı kuvvetinin çok fazla olmadığını unutmayın.
Figure 24.2 : Pipes of conductive material need to be provided with insulating couplings.
Şekil 24.2: İletken malzeme boruları, yalıtıcı bağlantılar ile donatılmalıdır

Bağlantı Yerleri

25  Bağlantı yerlerinin iletkenliğinin, kafesin inşa edildiği temel malzemenin iletkenliği ile hemen hemen aynı olması önemlidir. Kaynak veya lehimleme en iyi sonucu verir ancak kolaylıkla açılması gereken yerlerde sıkıştırma, vidalama, yapışkanlık, sızdırmazlık, yapıştırma gibi çeşitli mekanik bağlantı yöntemleri mevcuttur.


26  Optimum bağlantı yeri özellikleri

 • Düz ve pürüzsüz olmalı  27
 • Doğru boyutlara sahip olmalı ve tam yerleşmeli (Şekil 26.1) 32
 • Yapısal olarak yeterince gergin olmalı (Şekil 26.1) 41 / 44
 • Korozyona maruz kalmamalı (şekil 26.2) 33
 • Mümkünse, tek bir düzlemde oluşturulmalı

Figure 26.1 : Examples of right dimensions and a stiff construction to prevent openings
Şekil 26.1: Muhtemel açıklıkları önlemek için doğru boyutlara ve sert bir yapı örnekleri
Figure 26.2 : A EMI gasket combined with a environmental seal can prevent corrosion and water coming into the device
Şekil 26.2: Çevresel bir conta ile birleştirilmiş bir EMI conta, cihaza gelen korozyon ve suyun önüne geçebilir

27  Üst yüzeyin işlenmesi ve ezilmesi suretiyle üstün bir düz yüzey elde edilebilir. Bu pahalı bir işlemdir ve sağlam bir yapı gerektirir.


28  Maliyeti düşürmek için, bağlantı boşluklarını dolduracak iletken bir conta kullanılabilir. Suya karşı sızdırmazlık sağlama veya diğer IP taleplerini karşılamak için bir conta da kullanılabilir (Şekil 26.1) (Şekil 26.2).


29  Conta ne kadar yumuşak olursa, daha fazla tolerans gösterebilir ve nihai yapının hafifleşmesi sağlanabilir (Şekil 29.1).


Figure 29.1 : Example of a very soft EMI gasket so that more tolerance is allowed
Şekil 29.1: Daha toleranslı, çok yumuşak EMI conta örneği

30  Daha fazla toleransa izin verilirse, daha az yanlışsız bir üretim yöntemi kullanılmış ve üretim daha uygun maliyetli çözüm üretilmiş olur (Şekil 29.1).


31  Techizatlar arasında daha küçük mesafelerle daha hafif bir yapı gerçekleştirme ihtimali vardır. Bu, daha fazla menteşe, daha fazla kilit ve daha fazla cıvataya neden olur. Bu ilave unsurların hepsi daha yüksek maliyet ve daha uzun montaj ve sökme süresi ile sonuçlanır.


32  Doğru boyutlandırma
IP contayı EMI contasına entegre etmek mümkündür. "Su tarafı" üzerindeki IP conta EMI contayı korozyondan korur.


Korozyona karşı koruma

33  Tasarım aşamasında çevreyi belirlemek önemlidir. Yapının taşıma sırasında neme, suya (muhtemelen tuzlu suya), buğulanmaya veya benzeri etkilere mukavemet edebilir olmasının gerekip gerekmediğini önemlidir.


34  Muhafaza kutusunun metali korozyona karşı hassas ise, nikel ve krom kaplamalar, temas yüzeyinin gerekli iletkenliği korumasına yardımcı olabilir. Alüminyum ve çinko kaplı çelik gibi malzemeler paslanma sürecini azaltan, ancak daha az iletken olan bir oksidasyon tabakası geliştirirler.


35  Galvanik korozyon
Muhafaza malzemesinin korozyona karşı mukavemetli oladuğu zaman bile, sadece birbirleri ile değil aynı zamanda contayla da birlikte çalışması önemlidir (Şekil 35.1).


Figure 35.1 : Galvanic corrosion table
Şekil 35.1: Galvanik korozyon masası

36  Deniz / su ortamı
Contanın galvanik değerlerinin ve muhafaza malzemesinin tuzlu ortamda 0,3 Volttan fazla veya sadece suyun bulunduğu bir ortamda% 0,5'ten farklı olduğu bir durumda galvanik korozyon meydana gelir. Denizden 10 km uzakta bile, atmosfer sahildeki gibi tuzlu olabilir. Bu nedenle uygun conta seçilmelidir. Bkz. Conta seçim grafiği.


37  Cıvata deliklerinin etrafında su izolasyonu için yeterli alan olmalıdır. Su asla EMI contasına veya cıvata deliklerinden yapısına asla ulaşmamalıdır. Alternatif olarak ekstra su sızdırmazlığı cıvataların etrafına halka şeklinde uygulanabilir (Şekil 37.1).


Figure 37.1 : EMC / IP gasket example
Şekil 37.1: EMC / IP conta örneği

38  Daha küçük alanlar için küçük parçalar için, elektrik iletken kauçuktan bir conta kullanılabilir. Bunlar, ihtiyacınız olan boyutlara doğru olarak kesilebilen profiller ve plakalar halinde mevcuttur.


39  Daha büyük parçalar için kombine bir conta kullanmak daha etkili olabilir. Neopren, silikon veya EPDM kauçuktan yapılmış su izolasyonlu bir EMI conta (şekil 39.1).


Figure 39.1 : Combined gasket (Waterseal combined with EMC seal)
Şekil 39.1: Kombine conta (Waterseal, EMC mühür ile kombine edilmiştir)

40  Neopren oldukça iyi alev geciktirici özelliklere sahiptir ve -40°C ila +100°C arasındaki sıcaklıkları işleyebilir. EPDM kauçuğu 120 dereceye kadar sıcaklıklara dayanabilir, bu da otomobillerin motor bölmeleri için uygun hale getirir. Silikon kauçuk 220°C'ye kadar olan sıcaklıklarda kullanılır. Tıbbi uygulamalar için sterilize edilebilir ve yumuşaktır. Kauçuk köpük veya köpük şeklinde veya katı bir ürün olarak yapılabilir.


Conta seçiminde temel kurallar, MUHAFAZA TÜRÜ İLE BAĞINTI


41  Çok küçük yapılar; (150x150'den küçük), oluklar, dökme, kalıplanmış veya işlenmiş olanlar için, iletken profiller, yüksek iletken kauçuktan o-ring veya kesilmiş contalar uygundur (Şekil 41.1).


Figure 41.1 : Groove construction with conductive o-ring gasket
Şekil 41.1: İletken o-ring contalı oluk konstrüksiyonu

42  Küçük boyutta yapılar; (yaklaşık 200x200 mm), çok katlı conta, üstten alta metal tel içerir, ancak 2-3 mm kalınlığında yumuşak bir silikon kauçuk uygundur (Şekil 42.1).


Figure 42.1 : Examples of gasket solutions for small constructions
Şekil 42.1: Küçük konstrüksiyonlar için conta çözümleri örnekleri

43  Orta boyutta yapılar; çinko kaplı çelik / metalden yapılmıştır. Standart kalkan, su izolasyonlu neopren köpük, minimum genişlik yaklaşık 4 mm ve kalınlık 2-3 mm uygundur (Şekil 43.1).


Figure 43.1 : Examples of gasket solutions for small constructions
Şekil 43.1: Orta boy konstrüksiyonlar için conta çözümleri örnekleri

44  Kapılı, tam boyutlu raflar; Sızdırmazlık özelliğine sahip ultra-yumuşak ikiz ekranlama, ayrı su izolasyonlu veya örme ağ, silikon tüp üzerine su V-şekilli ek su sızdırmazlığı, 6-10 mm kalınlıklarda uygundur. Parmak şeritleri, tekstil kaplı parçalar, klipsli contalar veya özel yapım hibrid contaları gibi diğer ürünler uygundur. (şekil 44.1).


Figure 44.1 : Examples of gasket solutions for larger constructions like server racks
Şekil 44.1: Sunucu rafları gibi daha büyük yapılar için conta çözümleri örnekleri

Korumalı Kapılar

45  Korumalı bir kapı / Faraday kafes kapısının kapatma kuvveti mümkün olduğunca azaltılmalıdır, böylece elle açılabilir (Şekil 45.1).


Figure 45.1 : Construction of a shielded door
Şekil 45.1: Korumalı bir kapı yapısı

46  Conta kalınlıkları
Ultra yumuşak contalar kapağın bükülmesinin yanı sıra kapatma kuvvetini de sınırlamaya yardımcı olur (Şekil 29.1).


47  Belirtildiği gibi, 600x2500'lük bir sunucu kabininde 6 mm kalınlığında bir conta kullanılabilir ve 200x600 mm'lik bir elektronik muhafaza, 6x4 mm'lik bir conta en uygun boyuttadır. Tüm contalarımıza su sızdırmazlığı da sağlanabilir. Bir contanın yeterli kararlılığa sahip olması için genişliği yüksekliğini aşmalıdır.


48  Bir muhafazada, giriş panellerinde, pencerelerde veya havalandırma panellerinde vidalı bir bağlantı olması durumunda, kapatma kuvveti daha az önem taşır. Plaka kalınlığına ve cıvata mesafesine bağlı olarak 1-2 mm yaygın kullanımdır ve Amukor kalkanı en sık kullanılan malzemeler için çok iyi bir seçimdir.


49  Muhafaza sadece bir kenar flanşına sahip olup, su ve EMI sızdırmazlık ihtiyacı varsa, klipsli contalar kullanılarak bu sağlanabilir. Örgülü veya çok iletken tekstil kenarlı 200'den fazla farklı şekilde conta üretildi. Bu contalar kelepçe vasıtasıyla monte edilirler. Müşterilerin isteğine göre şekle getirdiğimizde, 90 derece açı yapabilirler (Şekil 49.1).


Figure 49.1 : Example of a clip-on gasket construction
Şekil 49.1: Klipsli bir conta örneği örneği

50  Ekipmanlar ve bir yapıya yüksek akım sağlamak için 2400'den fazla çeşitte Be-Cu parmak şeridi oluşturduk. Bunlara her yerde izin verilmiyor ve düzgün korunmayan bir yapıda kullanıldığında hasar görebilirler (bıçak sırtı).


51  Contalar, eğer istenirse montaj delikleri ve montaj için kendinden yapışkanlı şerit ile komple bir çerçeve şeklinde yapılabilir (Şekil 51.1).


Figure 49.1 : Example of a clip-on gasket construction
Şekil 51.1: Küçük yapılar için conta çözümleri örnekleri

52  Bir contanın fazla sıkıştırılmasını önlemek için cıvata deliklerinin yanında sıkıştırma durdurma parçaları eklemek mümkündür. Yeterli yer varsa, son kalınlığa sahip plastik veya metal halkalar conta içine entegre edilebilir (Şekil 37.1).


53  Kolay montaj için P-şeklinde veya U-şekilli mevcut olan contalar mevcuttur. Bu contalar şekillerinden dolayı jant üzerine kolaylıkla monte edilebilir (Şekil 53.1).


Figure 53.1 : Example of a p-shape gasket and a u-shape gasket
Şekil 53.1: Bir P-şekilli conta ve bir U-şekilli conta örneği

54  L-şekilli conta, su sızdırmazlığı olan EMI'nin gerekli olduğu durumlarda ve sadece bir flanş olduğunda yapılarda kullanılabilir. Maksimum sıkıştırma% 30'dur (şekil 54.1).


Figure 54.1 : Example image of a L-shape gasket
Şekil 54.1: L-şekilli contanın örnek görüntüsü

55  Yüksek kapatma kuvvetinin etkilerini önlemek için, kapıyı açıklık yönünde değil de kapı yönünde sıkıştıran V-şekilli contalar kullanılabilir, bu nedenle sadece sürtünme kuvveti kapanma kuvveti olur (Şekil 55.1).


Figure 55.1 : V-shape gasket to prevent high closure force
Şekil 55.1: Yüksek kapatma kuvvetini önlemek için V-şekilli conta

56  Özel konstrüksiyonlar için, özel imalat profilleri en uygun sızdırmazlık elemanı oluşturmaya yardımcı olabilir.


57  Herhangi bir biçimde su geçirmez EMI contalar, iletken kauçuk gibi materyal levhalarından veya malzeme içerisindeki küçük iletken tellerle (multi-shield) çoklu ekranlama ürünlerinden yapılabilir. %10-15 sıkıştırma oranlarına sahiptir (şek.57.1).


Figure 57.1 : Conductive rubber gaskets can be cut in any shape according to cusomter drawing
Şekil 57.1: İletken kauçuk contalar müşteri çizimine göre herhangi bir şekilde kesilebilir

58  İletken köpük açık bir yapıdadır, bu nedenle sızdırmaz değildir, ancak su geçirmez bir neopren contayla birleştirilebilir.


59  Askeri ve düşük frekanslı kullanım için örgü dokuma, % 30-40 oranında sıkıştırılmış örme metal tellerle kaplı tam metal (%10-15 sıkıştırma) neopren köpükten imal edilmiştir. Sargı şeklinde örülmüş silikon tüp %50 sıkıştırma ve düşük sıkıştırma kuvvetine sahiptir.


60  Ağ dokumalı conta bir oluk içine monte edilebilir veya vidalanabilir veya sıkıştıracak şekilde bir kanatçık ile üretilebilir.


61  Yapıda oluk olmadığı zaman dokuma tel örgü contasını yerinde tutmak için kendi kendine yapışan kauçuğa yapıştırılabilir.


62  Boşlukları mühürleyecek yüksek performanslı contalar, örneğin Faraday kafeslerindeki hassas ölçümü için, contalar çift uygulamada üretilebilir ve merkezde cıvatalı olarak kullanılabilir.


Kablo ekranlama

63  Faraday kafesine giren kablolar, gövde içine veya dışına istenmeyen sinyalleri (şekil 63.1) taşıyabilir. Bu kablolar ekranlandığında, kablo ekranının kablo etrafında 360 derece olması ve bir bilezik veya kablo giriş plakası kullanarak gövdeye bağlanması gerekir. Giriş koruması su geçirmez ve alev geciktirici versiyonlarda da mevcuttur. Güç hatları ve sinyal hatları, hangi frekansın çizgide olduğunun kesin olmadığı durumlarda filtrelenmelidir.


Figure 63.1 : Cables entering a Faraday cage can carry undesirable signals
Şekil 63.1: Bir Faraday kafesine giren kablolar, istenmeyen sinyaller

64  Güç, sinyaller ve veriler için filtreler
Şebekeden gelen bir güç hattı, muazzam bir uzunlukta bir anten olarak işlev görür ve bununla birçok istenmeyen frekansa neden olur. Ekranlanmış odaya girmeden önce bir filtre tarafından "temizlenmesi" (şekil 64.1) gerekir. Aynı şey sinyal hatları ve boruların gövdeye girmesi için de geçerli. Bir anten gibi çalışırlar ve ekranlamaya müdahale edeceklerdir.


Figure 64.1 : Example of a power line filter mounted on a Faraday cage wall
Şekil 64.1: Bir Faraday kafes duvarına monte edilmiş bir güç hattı filtresi örneği

65  Veri hatları için ekranlama, sinyali ışığa dönüştürerek ve sinyali bir fiber optik kablo aracılığıyla bir dalga kılavuzu aracılığıyla korumalı odaya getirerek yapılır. Fiber optik kablo iletken değildir ve istenmeyen sinyaller vermez (Şekil 65.1).


Figure 65.1 : Example of a fiber optic converter combined with a waveguide
Şekil 65.1: Bir fiber optik dönüştürücünün bir dalga kılavuzu ile kombine edilmiş örneği

66  Bir güç veya sinyal hattı filtresi Faraday kafesine topraklanmalıdır, böylece kalkan gövdesine düşük empedanslı bir bağlantı olur. Bu, istenmeyen sinyalleri boşaltmak için gereklidir.


67  Tüm filtreleri birbirine yakın konumlandırmak en iyisidir, ancak sinyal hattı filtreleri ile sinyal hat filtrelerine müdahale eden güç hattı filtrelerindeki ortak mod akımlarınının birbirine etkisini önlemek için, sinyal hattı filtrelerini güç hattı filtrelerinden ayırmak gerekmektedir.


68  Koruyucu gövde yeni bir "zemin" oluşturur ve binanın ortak zeminine ancak güvenlik nedenlerinden ötürü bağlanmalıdır.


69  Temiz bir toprak hattı girmek istediğinizde, muhafazanın toprak hattı dışında, bu ekstra temiz hat için bir toprak hattı filtresine de ihtiyacınız olacaktır.


Ekranlar (displays)

70  Şeffaf ekranlama için ürünler

 • Dokuma örgü  73
 • Akrilik, polikarbonat veya cam tabakalar arasında kenarlarından tutturulmuş (kenar bağlı) dokuma örgü (Şekil 73.1) 73
 • Akrilik, polikarbonat veya cam plakalar arasında tamamen lamine edilmiş dokuma örgü (şekil 73.1) 73
 • Kendinden yapışkanlı veya yapışkansız folyo arasındaki dokuma örgü (örgü folyo), Folyo veya cam üzerine indiyum kalay oksit (ITO), 4 veya 6 mm (şeffaf folyo), folyo bakır ızgara, yüksek ışık geçirgenliği karşı ekranlama performansı (Şekil 74.1) 74
 • Kolay montaj için contalı metalden çerçeveli, yukarıdaki malzemelerin yüksek performanslı kombinasyonları (Şekil 75.1) 75
 • Antistatik katmanlı şeffaf folyo (ESD folyo)

71  Şeffaf bir pencere montajı
Iİyi bir ekranlama performansı sağlamak için, şeffaf bir iletken kalkan gümüş bir kontak barasına sahip olabilir. Uçan kafes (flying mesh) ile bazı kalkanlar yapılabilir, böylece uçan kafes korumalı yuvaya bağlanabilir. Korumalı pencere, muhafaza ile iletken yapıştırıcılar, iletken contalar, iletken yapıştırıcı bantlar veya bir conta vasıtasıyla kelepçelenerek (Şekil 71.1) tüm yanlarında tam temas sağlanmalıdır.


Figure 70.1 : Example drawing of a clamp structure for mounting a transparent shielding solution
Şekil 71.1: Şeffaf bir koruyucu çözümü elde etmek için bir kelepçe yapısının örnek çizimi

72  İletken folyolar, kendiliğinden yapışkanlı şekilde kullanılabilir, standart bir ekrana veya pencereye sıkışabilir. Daha sert şeffaf kalkanlar bir çerçeve ile veya bir çerçeve ile monte edilebilir.

Dikkat 
Şeffaf kalkanların% 100 optik olarak doğru olmasını sağlamak şu anda mümkün değildir, bu nedenle küçük çaplı bozuklukların kabul edilmesi gerekmektedir.


Şeffaf malzemelerin seçimi

73  Örgü folyo 
Düşük frekanslarda ekranlama için, örgü ekranlama türleri en iyi performansı gösterir. Örneğin ITO kaplamalı camlar ve folyolara kıyasla daha düşük ışık iletimi vardır, ancak bu bir ekran sorunu için normal olarak kabul edilir (Şekil 73.1).

Folyo bir monitöre uygulandığında ve filmdeki örgü çizgileri, monitörün noktalarıyla uyuşmadığında, Newton'un halka etkisi veya Moire desen ortaya çıkacaktır. Örgüyü 17 ila 45 derece arasında belirli bir açıda yönlendirmek bu etkiyi en aza indirecektir. Unutmayın, fiziksel bir kural vardır: Örgü ne kadar ince, malzeme daha koyu ise, ekranlama performansı da o kadar iyi olur.


Figure 72.1 : Example of a single mesh foil window (mesh bonded on the top of a window) and a stepped mesh foil window (mesh between two layers of glass or plastic).
Şekil 73.1: Tek bir örgü folyo penceresinin (bir pencerenin üstünde örgü bağlı) ve kademeli bir örgü folyo penceresinin örneği (iki kat cam veya plastik arasında örgü)

74  ITO Kaplama
Indium Tin Oksit kaplama, Moiré etkisi oluşturmaz ve yüksek frekanslarda iyi bir koruma sağlar. Bununla birlikte ürün, örneğin parmak izlerindeki asit gibi maddelere karşı hassastır. İsteğe bağlı olarak, ITO tabakasını korumak için bir plastik film tabakası uygulanabilir (Şekil 74.1).


Figure 73.1 : Possible structure of an ITO window
Şekil 74.1: ITO penceresinin olası yapısı

75  Pencere Çerçeveleri
Doğrudan bir MRI odasına takılabilen, 100 dB'den daha fazla zayıflamaya sahip, anahtar korumalı pencereler üretiyoruz. Bu pencereler çerçevelenmiş olup, hepsi birbirine bağlı olan birkaç koruyucu katmana sahiptir (Şekil 75.1).


Figure 74.1 : Example of a framed ready to install high performance shielding window
Şekil 75.1: Çerçeveli, hazır yüksek performanslı ekranlama penceresi örneği

Plastik Muhafazalar için Ekranlama Metodları

76  Muhafazanın içine tamamen veya kısmen yapıştırılmış bir koruyucu folyo uygulanması mümkündür. Sert folyoların kullanılmasıyla, muhafazanın belirli bir şekle uymasına gerek olmadığı durumlarda plastik muhafazanın içinde koruyucu bir kutu oluşturulabilir. Önceden kesilmiş folyodaki kenarlar topraklama ve/veya montaj için kullanılabilir.


77  Karmaşık şekillere sahip muhafazalar için, koruyucu bir boya veya sprey (metal kutu gibi) kullanılabilir; boya nikel, bakır, gümüş veya kombinasyonlar gibi iletken metal partikülleri ile doldurulur.


78  Vakum altında metalleştirme (püskürtme) başka bir seçenektir; bu kısmen yapılabilir. Bu işlem için bir kalibrasyon gerekli olduğundan, küçük üretim miktarları için önerilmez (Şekil 78.1).


Figure 77.1 : Example of plastic housings with shielding paint.
Resim 78.1: Koruyucu boya ile plastik gövdelerin örneği

79  Parçalar, daha büyük miktarlarla uğraşırken galvanik işleme tabi tutulabilir.


Havalandırma Panelleri

80  Birkaç gün içinde müşterinin çizimine göre Honeycomb havalandırma panelleri üretebiliriz. Bal peteği yapısı dalga kılavuzlarına benzer ve elektromanyetik dalgaları engelleyerek hava girmesine izin verir.

Peteklerin hücre boyutu 3.2 mm'dir ve yüksek performans için çapraz konstrüksiyonlar altında bile çok katman kombinasyonları mümkündür. Bir çapraz hücreli petek kombi, birbirine göre 90° basamaklı ve basamaklı az miktarda petek yapılı materyalden oluşur. Bu, dalgaların kutuplaşmasından bağımsız olarak iyi bir ekranlama performansı sağlar (Şekil 80.1).


Figure 79.1 : Example of a cross-cell Honeycomb ventilation panel
Şekil 80.1: Hücreli Honeycomb havalandırma paneli örneği

81  Toz önleme: Bir toz filtresi havalandırma paneline entegre edilebilir. Toz filtresi muhafazanın dışına da monte edilebilir (Şekil 81.1).


Figure 80.1 : From left to right, Honeycomb with dustfilter, cross cell, single cell straight, single cell slant 45 degrees, dubble slant to prevent eavesdropping
Şekil 81.1: Soldan sağa, toz filtresi, çapraz hücre, düz tek hücreli Honeycomb, gizli dinlemeleri önlemek için 45 derece eğik çift eğimli

82  Uygun maliyetli bal peteği alüminyumdan yapılmıştır, ancak EMP gibi özel uygulamalar için yumuşak çelikten yapılabilir (Şekil 82.1).


Figure 81.1 : Picture of a EMP proof Honeycomb ventilation panel
Şekil 82.2: EMP'ye dayanıklı bir Honeycomb havalandırma panelinin resmi

83  Bir petek havalandırma paneli kolay montaj için istek üzerine çerçevelenebilir ve önceden delinebilir veya küçük konstrüksiyonlar için opsiyonel olarak preslenmiş flanşlı veya Honeycomb havalandırma paneli sıkıştırılmış bir yapıya monte edildiğinde çerçevesiz olarak imal edilebilir (şekil 82.1).


84  Açık havada kullanım için bal peteği bir nikel veya başka bir yüzey ile işlenebilir. Bu, Honeycomb havalandırma panelini korozyon gibi çevresel etkilerden korumak içindir (Şekil 80.1).


85  Yağmur damlalarının muhafaza içine düşmemesi için petekleri eğik olarak da ayarlayabiliriz (45 derece standarttır) (Şekil 81.1).


86  Birbirine karşı yerleştirilen eğimli iki kat petek, metal çubukların kafesin içine girmesini imkansız hale getirir ve böylece elektrik çarpmasını önler (şekil 81.1).


87  Montaj çerçeveli balonlar, iyi bir vida uzunluğu elde etmek için çerçeve yönünde açılan delikler veya dişli delikler vasıtasıyla yapılabilir. Delik açmak, gevşetilebilen perçinleri kullanmaktan daha iyidir.


88  Honeycomb malzemesinin yapısı, havanın sabit bir yönde akışını garanti eder; çünkü Honeycomb malzemeler, akış doğrultucular olarak da kullanılabilir.


89  Honeycomb paneller opsiyonel olarak bir flanş ile donatılabilir, böylece honeycomb montajından sonra ekranlı muhafaza ile bir bütün şekle dönüşür (Şekil 89.1 & Şekil 89.2).


Figure 88.1 : Picture of a frameless Honeycomb.
Şekil 89.1: Çerçevesiz Petek resmi
Figure 88.2 : Drawing of a frameless Honeycomb constructon
Şekil 89.2: Çerçevesiz petek yapısının çizimi

Kablolar

90  Güç hattı filtreleri gibi yeterli giriş bulunmadığında, ekranlanmış bir muhafaza içerisinden gelen kablolar da korunmalıdır.


91  Optimum kablo ekranlama, iletken esnek koruyucu tüpler, örme metallerden yapılmış sargılar, iletkenliği yüksek tekstiller veya folyolar gibi çeşitli malzemelerle elde edilebilir. Bütün bu malzemeler kendi kendine yapışkanlı veya yapışkan olmadan sağlanabilir.


92  Kablo korumasının ekranın girişinde, korumalı muhafazanın duvarında veya gövdesinde düşük empedans bağlı olması gerekir. Bu biçimde sadece bir galvanik bağlantı yoktur, ancak bu da yüksek frekanslı bir bağlantı oluşturur. Kablo etrafında 360 derecelik bir bağlantı, en iyi şekilde çalışır. Bu amaçla kablo girişleri ve bilezikler üretiyoruz (şekil 92.1).


93  Muhafaza kabloları, daha sonra muhafazanın boşluğu ile güçlendirilebilen radyasyon yayarlar, bu nedenle muhafazanın içindeki kabloların da korunması önemlidir. Bağlayıcı sargılar ve sıkıştırılabilir kablo sıkıştırma şeritleri, kablonun iletken metal konnektörüyle iyi bağlantı kurmak için yardımcı olabilir.


Parmak Şeritler

94  Giriş plakalarında daha yüksek akımları iletmek için berilyum bakır parmak şeritleri çok iyi bir üründür. Zehirli olan berilyum yüzdesi yüzünden bunları kabul etmeyen ülkeler olduğuna dikkat edin. Bu nedenle birçok iletken conta geliştirdik. Çevre için daha samimi ve zarar verme konusunda daha az hassas.


95  Vidalı bağlantılar için 2400 serisi bükümlü parmak bantları çok popülerdir. 0.25 mm kalınlığındaki parmakşeritlere baskı uygulanabilir. Çoğu versiyonda, şeridi yerinde tutmak için, kendinden yapışkanlı bir şerit ilave edilebilir.


96  Korumalı kapılar ve Faraday kafes kapılarında daha büyük bir sıkıştırma aralığına ihtiyaç duyarsınız. Bunları kenetli, vidalı veya lehimlenebilen 2800 serisinde bulabilirsiniz.


97  2100 serisi klipsli montaj Parmakşeritleri, 0.5, 0.8, 1 ve 1.5 mm gibi normal metal plaka kalınlıklarına sıkıştırılabilir. Bazılarının mızrakları vardır ve böylece şerit gevşek kalmaz.


98  Sıkıştırma geniş alanlarda olduğunda, 2200 serisi Snap-on Fingerstrips veya 2300 serisi Stick-on parmak şeritlerimiz uygun olabilir. Kendinden yapışkanlı bu parmakşeritler yapıya entegre edilebilir. Yapışkan parmakşeritler yapınızdaki yarıklara sıkıca monte edilebilir, böylece yaklaşık 0.25'e kadar bir sıkıştırma gerçekleştirilebilir (Şekil 98.1).


Figure 97.1 : Snap-on fingertstrips for slot mounting and large compression
Şekil 98.1: Yuva montajı ve geniş sıkıştırma için snap-on fingertstrips

99  Özel yapılar için 2500 serisi parmakları 90 derecelik açıyla monte edilmiştir (Şekil 99.1).


Figure 98.1 : Example technical drawing of finger under 90 degrees
Şekil 99.1: Parmağın 90 derece altındaki teknik resim çizimi

100 Yuvarlak montaj için, parmak uçlarının üstünde bulunur, böylece her açıdan iyi bir nokta teması sağlanır.


101  Kayar, dönen ve hareketli uygulamalar için lütfen uzmanlarımızla iletişime geçin. Aşınmayı önlemek için iletken bir yağlayıcı mevcuttur.

 

Nasıl yardımcı olabiliriz?

 • Teklif al?
 • Bir soru sor?
 • PDF'yi dışa aktarma ...