Termal arayüzey malzeme

Termal yağ ve termal yastıklar, ısı alıcıları ve ısı kaynakları (örneğin, yüksek güçlü yarıiletken cihazlar) arasında bir arayüz olarak yaygın olarak kullanılan termal iletken yapıştırıcıdır. Gres ve yastıklar ısı emici ve ısı kaynağı arasındaki bağa mekanik bir mukavemet kazandırır, ancak daha da önemlisi, arayüz alanından havayı (bu da bir termal izolatördür) ortadan kaldırır.

Termal yağ

1100 series Yüksek ısı iletkenliğinde seramik dolgulu tek bileşenli silikon

Termal pedler

1150 series Termal arayüz malzemeleri (TIM'ler), hava boşluklarını ve mikroskopik düzensizlikleri ...